VŠETKO, ČO NAOZAJ POTREBUJEM VEDIEŤ,
               SOM SA NAUČIL V MATERSKEJ ŠKOLE.
                                                   Robert Fulghum